1. Home
  2. Service och kunskap

Service och kunskap

Råd och vägledning för underhåll, skötsel och användning av din trailer.

Ge din släpvagn längsta livslängd.

För att ge din släpvagn längsta livslängd och undvika störningar bör du låta den kontrolleras och servas av en professionell återförsäljare eller trailer serviceställe regelbundet. Särskilt el- och bromssystem, dragstång och axel bör kontrolleras av ett professionellt service ställe. Nygalvaniserat stål är blankt och silverfärgat men förändras över tid. Det kan ta upp till 6 månader till oxidationen av zinkskyddet är klart. Därefter ger galvaniseringen det bästa skyddet mot korrosion men uppkomst av ”vitrost” är normalt under processen. Notera att galvaniserade delar inte tål kemikalier som syra, gödningsmedel osv. Du bör därför rengöra släpvagnen med rent vatten efter varje användning. Särskilt när släpvagnen kommit i kontakt med salt bör den spolas ren med vatten. Det är också rekommendabelt att vaxa metalldelarna för bättre skydd. Plywood golvet (och plywood sidor) bör skyddas mot ständigt utsatthet av fukt, trä är ett levande material. Plywood bör behandlas regelbundet med träolja som du finner i byggmaterial handeln. Kan du inte lagra släpvagnen under tak bör den lagras så att vatten rinner ut och från den automatiskt. Det är bra att lagra släpvagnen under kapell, kapellock eller presenning som skydd mot snö, vatten och fukt. Några av modellerna kan lätt justeras så att de kan lagras vertikalt t.ex. i garaget. Det bör vara två personer utrustade med hanskar som gör justeringen och uppställningen för att undvika skador.

Före varje användning

bör du kontrollera att släpvagnen är i perfekt funktion. Kontrollera att kulhandsken gått ner riktigt på dragkrokens kula när trailern fästs vid bilen. För att göra detta korrekt skall trailerns handbroms vara frisläppt. Vissa kulhandskar har en markör som visar om den har gått ner tillräckligt och greppat om kulan. Säkerhetskabeln skall vara fäst i avsett fäste på bilens draganordning eller runt dragkroken. Koppla sen el- kontakten till bilen och kontrollera att bakljus, positionsljus, blinkers och bromsljus fungerar som på bilen.

”Glöm inte ”att kontrollera att stödhjulen är upphissat och säkrat (åtskruvat).

Nu är det klart att köra med släpvagnen.

Observera att släpvagnen beter sig annorlunda med last än utan och med olika utrustningar t.ex. kapell. Anpassa alltid körningen efter trafik- väg- och väderleks- förhållanden. Kontrollera alltid att lasten är väl säkrad och att släpvagnen inte är överlastad. Efter 50 km skall hjulbultarna/muttrarna kontrolleras och ev. efterdras. Det här var några råd och anvisningar angående din släpvagn, för mer information hänvisas till ”Manual och instruktion”. Vi önskar dig mycket glädje och nytta med ditt nya släpvagnsinköp.